Czym jest split payment?

Split payment to model podzielonej płatności, który wykorzystujemy podczas wykonywania przelewów bankowych. Zaczął obowiązywać w Polsce w 2018 roku. Split payment polega na rozdzieleniu kwoty znajdującej się na fakturze na wartość netto i podatek VAT. Kwotę za towar lub usługę przekazuje się na konto wystawiającego fakturę, natomiast pozostały VAT przelewa się na konto Urzędu Skarbowego.

Wszyscy pamiętają, jakie emocje towarzyszyły podczas wprowadzania systemu. Dotychczas nie było obowiązku stosowania split payment. W tym roku ustawodawca przygotował aktualizację ustawy. Od 1 listopada 2019 roku, każda transakcja, która przekracza 15 tysięcy złotych brutto, musi zostać podzielona. Dotyczy to wszystkich faktur wystawionych od 1 listopada 2019 roku.

Skąd te informacje?

Mówi o tym Art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych spraw:

Art. 10. W przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, dokonanych:

1) przed dniem 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019 r.,

2) po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura została wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 r. – stosuje się przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 1c-1h i 2-2b, art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. A i b, art. 99 ust. 9, art. 101a, art. 102 ust. 3, art. 106e ust. 1 pkt 18 i ust. 4 pkt 1 oraz art. 108 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

 

Faktury, które musicie Państwo podzielić będą oznaczone przez nas w polu ,,instrukcje dostawy” hasłem ,,mechanizm podzielonej płatności”.